Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Vyhlášky | Obec Klopina
Poslední galerie
Kalendář akcí
Preload...
Obecní rozhlas

Vyhlášky

06.10. 2016

Upozorňujeme občany, že v našich obcích platí vyhláška o regulaci hlučných činností. Každý je povinen se zdržet o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 12:00 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk.Žádáme občany o dodržování této vyhlášky. Dále žádáme majitele volně pobíhajících psů bez dozoru o jejich zabezpečení. Hlášeno v pátek, v sobotu a v neděli.