Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Info z Olomouckého kraje | Obec Klopina
Poslední galerie
Kalendář akcí
Preload...
Obecní rozhlas

Info z Olomouckého kraje

13.08. 2015

Olomoucký kraj v současné době připravuje žádost o finanční podporu projektu tzv. kotlíkových dotací, v jehož rámci plánuje (za předpokladu schválení žádosti ze strany Ministerstva životního prostředí) od roku 2016 poskytovat dotace na výměnu kotlů na pevná paliva za nové ekologičtější zdroje vytápění majitelům rodinných domů v Olomouckém kraji. Bližší informace k tomuto tématu naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje věnovaných této problematice www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace případně na stránkách Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 www.opzp.cz, v jehož rámci by měl být projekt realizován. V této souvislosti je na webu Olomouckého kraje zveřejněna anketa týkající se tématu kotlíkových dotací. Případné dotazy k tomuto tématu můžete také zasílat na kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz.